Rezerwacja samochodu, bez kaucji, zobowiązań i dodatkowych opłat
Zarezerwuj telefonicznie +30 2241200488 +30 2241056506

Warunki & ubezpieczenie

Informacje ogólne

Wiek kierowcy: Minimum 23 lata dla prawa jazdy kategorii A,B,C i 26 lat dla pozostałych pojazdów.
Prawo jazdy: Wymagane jest ważne prawo jazdy, posiadane przynajmniej od roku. Akceptujemy prawa jazdy wszystkich państw ( Rosja, Izrael, itd.).
Płatność: gotówką lub kartą płatniczą kredytową/ debetową.
Paliwo: płatne przez wypożyczającego.
Przeprawa promowa: jest niedozwolona.
Dostępność: Rodos Car zastrzega sobie możliwość zmiany marki samochodu w wyjątkowych przypadkach.

Rodos Cars Ubezpieczenie & Pokrycie kosztów

Pokrycie kosztów zgodnie z regułami międzynarodowego prawa ubezpieczeniowego.

  • Ubezpieczenie mieszane ze zwolnieniem 0 € na większość samochodów
  • Bezpieczeństwo pasażerów samochodu
  • Bezpieczeństwo dla osób trzecich
  • Ubezpieczenie od kradzieży
  • Bezpieczeństwo przeciwpożarowe
  • Darmowe kilometry
  • Całodobowa pomoc drogowa
  • Darmowa rezygnacja

 

Wyjątki dla CDW i FDW, WUG:

 

Żadne ubezpieczenie nie obejmuje następujących przypadków.

Opłaty za jakiekolwiek szkody wymienione poniżej będą ponoszone bezpośrednio przez klienta, niezależnie od tego, czy zaakceptował CDW, FDW, WUG, z których najważniejsze to:

-Uszkodzenia lub straty wewnątrz i na zewnątrz pojazdu (spowodowane bez odnotowanego wypadku)

-Uszkodzenia spodu pojazdu spowodowane jazdą w terenie.
-Spalone sprzęgło z powodu niewłaściwego użytkowania.

- Spalony silnik z powodu zaniedbania lub pękniętej skrzyni korbowej poza asfaltową drogą.

- Odczepienie pojazdu (plaża - góry itp.)

-Wypadek lub uszkodzenie powstałe pod wpływem alkoholu/narkotyków, spowodowanie celowego uszkodzenia, jazda w terenie.

Klient ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku takich roszczeń.

-Wszelkie niezgłoszone uszkodzenia lub wypadek pojazdu mogą być interpretowane jako zaniedbanie. Klient musi niezwłocznie poinformować firmę, w przeciwnym razie żadne ubezpieczenie go nie obejmuje.

Utrata lub usunięcie Znaków
W przypadku zgubienia lub usunięcia tablic rejestracyjnych w trakcie najmu, najemca zostanie obciążony czynszem do momentu odbioru tablic rejestracyjnych przez właściwy serwis oraz wszelkimi kosztami poniesionymi w związku z ich przestawieniem.

Utrata lub zniszczenie klucza
W przypadku zgubienia lub zniszczenia kluczyka podczas wynajmu, najemca będzie musiał zapłacić od 150 do 500 euro w zależności od rodzaju pojazdu. Również czy wystąpią jakiekolwiek inne dane wyjściowe (przeprogramowanie kluczyka, przeniesienie pojazdu itp.)